contact home

U bevindt zich hier: Nieuws

Nieuws

Uitnodiging bijzondere ledenvergadering 20 april 19-04-2021 23:14:11

Vergader mee en breng je stem uit!

Via dit bericht nodigen we u uit voor de bijzondere ledenvergadering van 20 april a.s. Hier wordt een belangrijk besluit genomen over de nieuwe gymnastiekvereniging LV Gymnastics. Deze vergadering begint om 21 uur en wordt aansluitend aan de gewone jaarlijkse algemene ledenvergadering georganiseerd.

In Leidschendam-Voorburg zijn drie gymnastiekverenigingen actief: AVGV, Gymnova en SOS. Wij werken intensief samen sinds de komst van de turnhal in 2018. Deze samenwerking bevalt goed. Samen hebben we meer mogelijkheden, zijn we sterker, hebben we een grotere pool van vrijwilligers en daardoor meer mogelijkheden en nieuwe kansen.

We willen daarom per 1 juli a.s. samen verder in één nieuwe gymnastiekvereniging, LV Gymnastics, en de drie bestaande gymnastiekverenigingen ontbinden (opheffen). In de statuten van onze vereniging is vastgelegd dat ontbinding alleen kan plaatsvinden als de leden in een algemene ledenvergadering die over ontbinding gaat, dat besluit nemen. Daarom nodigen wij u hierbij uit voor deze ledenvergadering. Daarbij moet twee/derde van de leden aanwezig zijn en 75% van de aanwezigen moeten “voor” stemmen. Komt dus allen en breng uw stem uit.

Mocht op deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig zijn voor het nemen van een rechtsgeldig besluit, dan zullen wij een nieuwe vergadering uitschrijven om alsnog een besluit tot ontbinding van onze vereniging te kunnen nemen. In dat geval is een twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen voldoende.

Vanwege de beperkingen als gevolg van corona vindt deze vergadering online plaats. Meldt u zich uiterlijk 19 april a.s. aan via secretariaat@avgv.nl. Ook voor andere reacties of vragen kunt u dit mailadres gebruiken. Kort voor de vergadering ontvangt u een link waarmee u in de vergadering komt.

Datum bijeenkomst: dinsdag 20 april 2021

Tijdstip: 20.00-21.00uur

De agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Nieuwe vereniging LV Gymnastics, introductie beoogd bestuur

3. Voorstel tot ontbinding vereniging

4. Sluiting

Uitnodiging algemene ledenvergadering 20 april 12-04-2021 15:35:39

Het bestuur nodigt hierbij de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats voorafgaand aan de bijzonder ledenvergadering die ook op 20 april plaatsvindt. De uitnodiging voor deze bijzondere vergadering van 21-22 uur ontvangt u in een apart e-mail bericht.

Vanwege de beperkingen als gevolg van corona vindt deze vergadering online plaats. Meldt u zich uiterlijk 19 april a.s. aan via secretariaat@avgv.nl U ontvangt dan de bijlagen die in de agenda worden genoemd. Kort voor de vergadering ontvangt u een link waarmee u in de vergadering komt.

Ook voor andere reacties of vragen kunt u dit mailadres gebruiken.

Datum:       dinsdag 20 april 2021

Aanvang:    20.00-21.00 uur

Locatie:      ONLINE via MS TEAMS (u ontvangt kort voor de vergadering een link)

 

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 15 september 2020 (bijlage 1)
 4. Jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2020 (bijlage 2)
 5. Jaarverslag penningmeester 2020 (bijlage 3)
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Samenstelling bestuur
 8. Actuele ontwikkelingen: voorgenomen fusie met Gymnova en SOS
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Bestuur en kascommissie

In het bestuur hebben op dit moment zitting:

Jo Ermers, penningmeester    

Paula Zwijgers, secretaris    

Margot Bruijne, lid

Voorstel van het bestuur om als kascommissie te herbenoemen: Fred Couzy en Iny Vrouwenvelder.

Leden kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering tegenkandidaten indienen. Dit dient schriftelijk (per e-mail) bij de secretaris plaats te vinden, waarbij tevens een verklaring van de betrokken tegenkandidaat moet worden voorgelegd dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Met vriendelijke groet,

Paula Zwijgers, secretaris AVGV

BELANGRIJK: alle lessen vervallen ivm de lockdown 15-12-2020 10:56:45

De lockdown, die vannacht is ingegaan, heeft ook weer gevolgen voor de sportbeoefening.

Met ingang van vandaag vervallen alle lessen! Voorlopig geldt dit tot 19 januari. De leden worden vandaag via mail hierover geïnformeerd.

Ondanks alle maatregelen wenst het bestuur en leiding iedereen fijne feestdagen en de beste wensen voor een gezond en hopelijk Coronavrij 2021!

GOED NIEUWS: een aantal lessen kunnen weer doorgaan! 18-11-2020 22:56:11

Vanaf donderdag 19 november kunnen de volgende lessen weer doorgaan:

- BBB donderdag,

- Ouderkindgym vrijdag,

- Body shape en yoga op maandag,

- Keep Fit en yoga op woensdag.

Jammer genoeg mogen de volleyballessen nog niet beginnen.

 

Ter herinnering de volgende zaken waar iedereen op moet letten.

Vooraf

 • Blijf thuis bij: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden en koorts.
 • Blijf ook thuis als een gezinslid verkouden is of koorts heeft.
 • Als hierboven genoemde zaken meer dan 24 uur geleden zijn; dan kun je komen trainen.

Thuis

 • Trek thuis je sportkleding aan.
 • Neem een tas mee met je zaalschoenen en een flesje water.
 • Ga voor de training thuis naar het toilet. Het toilet in de accommodatie moet zo min mogelijk worden gebruikt.

Op locatie

 • Je straatschoenen en eventueel je jas of andere bovenkleding, kun je bij binnenkomst in je tas doen. De kleedkamers worden zo min mogelijk gebruikt. De tassen worden in de gymzaal gelegd.
 • Ontsmet je handen, voordat je de zaal in loopt. Er is desinfecterende handgel beschikbaar.
 • Leden vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand van elkaar. Neem -indien mogelijk- je eigen matje mee. Zo niet, dan een grote handdoek die je op  't matje uit de zaal kunt leggen.
 • Gebruik alleen je eigen drinkfles.
 • Na de les ontsmet je opnieuw je handen.

Het Protocol verantwoord sporten schrijft voor dat er bij de lessen een corona coördinator aanwezig is. Dat is de (hoofd)trainster van de desbetreffende les.

Heb je nog vragen? Of wil je iets bespreken? Neem contact op met de hoofd-trainster/trainer.

Met vriendelijke groet, bestuur AVGV.

BELANGRIJK: wijzigingen lessen volwassenen ivm de strengere Coronamaatregelen! 03-11-2020 22:00:03

De tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown heeft ook weer gevolgen voor de sportbeoefening.

De komende twee weken kunnen de lessen body shape, BBB, yoga en selectie 18+ niet doorgaan. Dit gaat morgen 4 november in!

De lessen keep fit en volleybal waren al gestopt.

We hopen dat er na deze twee weken weer gesport mag worden.

BELANGRIJK: wijzigingen lessen volwassenen ivm de nieuwe Coronamaatregelen! 14-10-2020 16:11:48

Ivm de nieuwe Coronamaatregelen vervallen voorlopig de volgende lessen: keep fit op woensdagavond en volleybal op woensdag- en donderdagavond.

De andere lessen (yoga, BBB, body shape) gaan door, waarbij de leden in de zaal 1,5m afstand tot elkaar moeten houden.

Voor de ouderkindgymlessen vragen wij de ouders een mondkapje te dragen.

De lessen gaan weer starten op maandag 31 augustus! 07-09-2020 17:03:10

Eindelijk kunnen bijna alle lessen weer van start gaan. Op maandag 31 augustus beginnen de lessen weer. Jammer genoeg hebben we de jongenslessen moeten stoppen. Ondanks onze pogingen hebben we geen leiding voor deze lessen kunnen vinden. Mocht u iemand weten, neem dan alstublieft contact met ons op!

Ivm de Coronamaatregelen zijn er wel een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden.

In dit bericht vermelden we welke spelregels gelden. Deze regels zijn gebaseerd op de richtlijnen en regels van het RIVM die door NOC*NSF en de KNGU zijn uitgewerkt in het Protocol verantwoord sporten kun je er meer over lezen.

Waar moet je op letten?

Vooraf

 • Blijf thuis bij: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden en koorts.
 • Blijf ook thuis als een gezinslid verkouden is of koorts heeft.
 • Als hierboven genoemde zaken meer dan 24 uur geleden zijn; dan kun je komen trainen.

Thuis

 • Trek thuis je sportkleding aan.
 • Neem een tas mee met je zaalschoenen en een flesje water.
 • Ga voor de training thuis naar het toilet. Het toilet in de accommodatie moet zo min mogelijk worden gebruikt.

Op locatie

 • Voor onze jongste leden: Kom niet eerder dan 5 minuten vóór aanvang naar de les. Ouders blijven (zo veel mogelijk) buiten.
 • Je straatschoenen en eventueel je jas of andere bovenkleding, kun je bij binnenkomst in je tas doen. De kleedkamers worden zo min mogelijk gebruikt.
 • Ontsmet je handen, voordat je de zaal in loopt. Er is desinfecterende handgel beschikbaar.
 • Gebruik alleen je eigen drinkfles.
 • Na de les ontsmet je opnieuw je handen.
 • Bij opeenvolgende lessen moet worden voorkomen dat de opeenvolgende groepen elkaar kruisen.

Het Protocol verantwoord sporten schrijft voor dat er bij de lessen een corona coördinator aanwezig is. Dat is de (hoofd)trainster van de desbetreffende les.

Heb je nog vragen? Of wil je iets bespreken? Neem contact op met de hoofdtrainster.

Ondanks deze maatregelen rekenen we op een sportief gymseizoen met veel beweegplezier!

Sportieve groet,
Leiding en bestuur van AVGV

MET SPOED Leiding gezocht voor de ouder- en kind gym op woensdag 29-08-2020 22:32:29

Wij zoeken met onmiddellijke ingang een nieuwe vrijwilliger voor de ouder & kind gymlessen.

Bent u iemand die dit kan en leuk zou vinden? Of kent u iemand die dit kan en leuk zou vinden? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Jo Ermers via 06-52353326.

De leiding van deze les bouwt voor de les een circuit op waar de kleintjes in de leeftijd van 1,5 - 3 jaar kunnen gymmen. Het gymuurtje start gezamenlijk en wordt ook gezamenlijk met een liedje afgesloten. Tijdens het gymuurtje worden de kinderen (en soms ook de ouders) begeleid in het circuit en let de leiding op de veiligheid van alle kinderen. Na afloop wordt het circuit weer afgebroken. Ouders helpen graag bij zowel het opbouwen als het afbreken van het circuit.

Voor vrijwilligers is een vrijwilligersvergoeding per lesuur beschikbaar.

De lessen worden gegeven op woensdag van 9 - 10 uur en van 10 - 11 uur

Wij hopen snel iemand te vinden, want momenteel kunnen de lessen niet doorgaan!

HELPT U ONS? De kinderen zullen u dankbaar zijn!

Bestuur AVGV

BELANGRIJK: ivm het Coronavirus vervallen alle lessen / trainingen tot 1 september 22-05-2020 14:09:21

In navolging van de richtlijnen van het RIVM en de KNGU, Dutch Gymnastics, met betrekking tot het Coronavirus, vervallen tot nader order de lessen / trainingen.

Zie ook de site van Dutchgymnastics.

AVGV doet mee aan de activiteiten van Multisport. 23-10-2019 12:30:11

SenW biedt basisschoolkinderen het MultiSport programma aan. Met dit lidmaatschap doe je drie sporten in een. Hierdoor trainen kinderen verschillende vaardigheden waardoor zij bekwamer in bewegen worden en minder blessuregevoelig zijn. SenW biedt de MultiSport-activiteiten oa aan in samenwerking met AVGV.

Plaats: Voorburg, Gymzaal Cascade